Zpětný odběr pneumatik

Od začátku roku 2002 naše společnost zajišťuje na svých prodejních místech v České republice také bezplatný zpětný odběr a následné využití nebo likvidaci plášťů námi uvedených na tuzemský trh.

Mitas a.s. zajišťuje v souladu s platnou legislativou bezplatný zpětný odběr opotřebených pneu, a  to prostřednictvím prodejních a servisních sítí svých obchodních partnerů. K vyhledání takového nejbližšího místa použijte vyhledávač v sekci Prodejní síť.

Takto zpětně odebrané pláště jsou pak dále předány k materiálovému využití nebo do cementáren, kde nahrazují část paliva a vstupních surovin.