Naši partněři

Mitas má za sebou dlouhou historii sponzoringu sportovních akcí, která sahá až do roku 1947, kdy společnost začala s výrobou pneumatik pro plochodrážní motocykly. V současné době Mitas spolupracuje především s těmito sportovními událostmi a asociacemi:

V roce 2014 Mitas podepsal dohodu o sponzoringu s ETPC, čímž vstoupil do dynamického světa tractor pulligu.

Spojení Mitasu se závody plochodrážních motocyklů sahá více než 67 let do minulosti, do roku 1947, kdy Mitas začal s výrobou peumatik pro tyto stroje. V roce 2014 podepsal Mitas víceletou smlouvu s BSI Speedway, čímž se stal oficiálním sponzorem a dodavatelem pnemumatik pro Speedway FIM World Championship.