Spotřeba přírodních zdrojů

Životní prostředí ovlivňují nejen samotné výrobní procesy a jejich možné dopady, ale i energie a suroviny, které jsou jimi spotřebovávány.

Nejdůležitějšími zdroji energie pro MITAS a.s. jsou fosilní paliva jako je například zemní plyn a ropné produkty a elektrická energie.

Energie je ve výrobních úsecích používána k výrobním účelům, jako je například:
- výroba tepla, horké vody a páry,
- výroba tlakového vzduchu,
- k provozu výrobních zařízení,

a zároveň také k nevýrobním – provozně-servisním a pomocným činnostem jako je například:
- provoz vzduchotechniky, filtrů a chlazení,
- provoz měřící a regulační techniky,
- skladování, manipulace a doprava,
- zajištění vytápění, osvětlení a administrativních činností.

Je samozřejmostí a také jedním ze závazků naší Environmentální politiky, řídit tyto procesy co nejefektivněji, což mimo jiné znamená - s co nejnižší spotřebou energie.

V naší společnosti jsou pravidelně prováděny tzv. energetické audity, jejichž výstupem je vytipování oblastí, kde je možné, pomocí vhodných opatření, dosáhnout úspory energie.

Takovými opatřeními jsou například:
- snížení spotřeby zemního plynu instalací účinnějších spalovacích zařízení
- snížení ztrát tepla, horké vody, páry zlepšením přenosu a zlepšením izolací
- preventivní prověrky a údržba stavu zařízení energetiky
- zavádění efektivnějších postupů, technologií a zařízení

Dosažené úspory energie jsou vidět v následujících grafech

Spotřeba el. energie

Spotřeba zem. plynu

Mitas

Společnost MITAS a.s. z koncernu ČGS HOLDING a.s. je jedním z předních evropských výrobců zemědělských pneumatik, které jsou vyráběny a prodávány po celém světě pod třemi obchodními značkami. Vlastními obchodními značkami společnosti jsou Mitas a Cultor; značka pneumatik Continental pro zemědělský segment je licencovaná. MITAS a.s. dále vyrábí a distribuuje průmyslové pneumatiky a pneumatiky pro motocykly pod značkou Mitas. MITAS a.s. vlastní tři výrobní závody v České republice, jeden v Srbsku a jeden v USA, a má vlastní globální prodejní a distribuční síť.