Contact

Australia

MITAS TYRES AUSTRALIA PTY LTD
83-85 Midland Highway
Bendigo
Victoria 3551
ABN: 16 607 373 062
Tel.: +61 3 9391 8788
mitasaustralia@mitas-tyres.com